Voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19

Binnen fase 1 wordt er aan fitnesscentra de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open te gaan om mensen op een veilige manier te laten  sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken. Het RIVM, het Outbreak Management Team, ministeries en/of brancheverenigingen bepalen wanneer de
fitnessbranche naar de volgende fase kan toewerken, dan wel maatregelen kan opheffen.

Ventilatie

De rol van ventilatie- en airconditioningsystemen in de verspreiding van SARS-CoV-2 is nog niet opgehelderd. Het is een gegeven dat goede ventilatie verspreiding van virussen, stof en bacteriën vermindert en het binnenklimaat comfortabel kan houden. Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen.

Dit betekent dat het uitgangspunt voor alle fitnessfaciliteiten is, om zoveel mogelijk mechanisch te ventileren met verse buitenlucht, bij voorkeur 100% en waar dat nodig is ook nog periodiek natuurlijk te ventileren (ramen, deuren). In gebouwen met mechanische ventilatiesystemen worden langere bedrijfstijden dan normaal aanbevolen, idealiter zelfs continue ventilatie. Zeker in de toiletruimten. Samengevat: zet het ventilatiesysteem hoog, laat het systeem, nadat de klanten weg zijn, nog een paar uur op een lager niveau  raaien en zet, waar mogelijk en/of noodzakelijk, de ramen open. In ruimtes waar deze ventilatie-eisen niet gehaald kunnen worden, kan er conform overheidsbeleid niet worden gesport. Het luchtbehandelingssysteem van Sporthelden voldoet ruim aan alle eisen zoals hierboven benoemd

Gezondheidscheck

Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij sporters én bij medewerkers, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. Sporters ontvangen informatie over deze maatregelen bij reservering van een training/les. De gezondheidscheck/triage houdt in dat (voor het aangaan van de reservering en) voorafgaand aan het sporten goed moet worden vastgesteld of de sporter gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. De 5 vragen die behoren tot de gezondheidscheck worden gesteld in de Sportivity app alvorens je een sportmoment gaat reserveren.

Kleedlokalen, douches, sauna en horeca

Sporthelden kiest er zelf bewust voor om de kleedlokalen, douches, sauna en horeca voorlopig nog niet te openen. Dit alles heeft te maken met het feit dat we de 1,5 meter regel in deze ruimtes simpelweg niet kunnen waarborgen. We hopen dat we medio september/oktober ook deze ruimtes weer (in beginsel met aangepaste openingstijden) voor het publiek te kunnen openen. De toiletgroepen zijn wel open. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door het centrum beschikbaar worden gesteld 

Belangrijke aandachtspunten voor de sporter

- Fitnesscentra zorgen ervoor dat klanten de benodigde 1,5 meter ruimte kunnen houden,
- Fitnesscentra weten wie er aanwezig zijn in het centrum en leggen deze gegevens ook voor 4 weken vast in een logboek, zodat er een contactonderzoek kan plaatsvinden bij een eventuele besmetting. Er wordt alleen toegang verleend aan leden van het Sporthelden die gereserveerd hebben via de Sportivity App. Bij aankomst is het verplicht om met de druppel in te checken . Het incheckenkan alleen bij de receptie/horeca van Sporthelden (dus niet meer bij PRFRM77) 
- In het fitnesscentrum is maximaal het aantal aanwezigen volgens de richtlijn van het RIVM aanwezig, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen  fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn. Naast de 1,5 meter afstand volgt het centrum het maximum aantal sporters per ruimte per tijdslot in lijn met de richtlijnen vanuit het RIVM. In juli is dat 100 personen per ruimte mits de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd kan worden;
- Iedere sporter zorgt ervoor dat hij binnen het afgesproken tijdsblok van bijvoorbeeld 1 of 2 uur het complex betreedt, traint en weer vertrekt;
- Aankomst in het fitnesscentrum vindt niet eerder plaats dan op de afgesproken starttijd en sporters dienen na afloop direct te vertrekken bij het centrum;
- In het centrum wordt visueel duidelijk aangegeven, via vakken (fitness) of stickers op de vloer, waar 1 persoon mag trainen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te borgen

veiligheid en hygiëne voor de sporter

- Sporters zijn verplicht een eigen handdoek mee te nemen. Als sporters een bidon willen gebruiken nemen ze die zelf mee;
- Voorafgaand werken sporters mee aan de triage of het controlegesprek. Zieke sporters moeten direct naar huis;
- Bij binnenkomst in het centrum dienen sporters verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep of hun handen te wassen;
- Sporters blijven thuis als ze ziek zijn of in de afgelopen 72 uur ziek zijn geweest;
- Sporters volgen aanwijzingen van personeel in het centrum of van de trainer op;
- Sporters houden zich aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het fitnesscentrum of de buitenactiviteit;
- Sporters vermijden fysiek contact met anderen in het complex of bij de training aanwezige sporters;
- Sporters nemen alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis;
- Sporters volgen de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.

wijze van trainen in het centrum

- Er kan 1 persoon trainen op een cardioapparaat of een krachtapparaat waarbij de afstand van 1,5 meter ten opzichte van een andere sporter en/of instructeur/medewerker geborgd is;
- In het centrum worden 1-op-1 trainingen alleen gegeven met inachtneming van de afstand van 1,5 meter tussen sporters onderling en tussen sporters en instructeur;
- Groepstrainingen vinden alleen plaats in een groepsgrootte die past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn - geen lichamelijk contact. Aan de hand van bijvoorbeeld vakken op de vloer of een andere vorm van afzetting of duiding, wordt in het centrum visueel duidelijk aangegeven waar 1 persoon mag trainen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te borgen. Om deze afstand te  borgen, is het aan te raden om goed te kijken welke groepslessen er gegeven kunnen worden. Voorkeur hebben hierbij de groepslessen waarbij sporters zoveel mogelijk op hun plaats blijven.
- Trainen op maximaal matig-intensief inspanningsniveau is ook een optie. Bij onvoldoende ventilatie in een specifieke groepslesruimte en/of afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden bij het bedrijf heeft het centrum de optie om intensieve duuractiviteiten (boven de 70% van de maximale hartslag tot ‘ietwat hard’ op de Borg-schaal) eerst buiten aan te bieden of meer tussenruimte dan 1,5 meter tussen sporters te creëren.