Compensatieregeling ivm Covid-19

Op woensdag 1 april hebben wij middels een nieuwsbrief iedereen op de hoogte gebracht van onze compensatieregeling. Hier kom men kiezen uit 4 verschillende opties te weten:

- Optie 1 help Sporthelden de Corona crisis door (geen compensatie)
- Optie 2 Compensatie 50% abonnementsgeld 
- Optie 3 Compensatie in bar tegoed
- Optie 4 Gratis introduce (2 maanden, 2 personen)

Op de eerste plaats willen we via deze weg iedereen enorm bedanken voor het maken van een keuze,  jullie steun, lieve berichtjes, bossen bloemen, aangeboden hulp, etc. etc. Dit heeft ons enorm geholpen om redelijk door deze vervelende crisis heen te komen. Een extra dankwoord en een dikke virtuele knuffel op afstand gaat uit naar ruim 60% van ons ledenbestand die gekozen heeft voor optie 1, geen compensatie. Dit is voor ons een bevestiging dat we een enorme grote groep aan ambassadeurs binnen onze club hebben, echt fantastisch om te zien en daar zijn we dan ook enorm trots op. Voor wat betreft optie 2 en 3, de verrekening van het abonnementsgeld is in gang gezet en het bar tegoed is reeds bijgeschreven op jullie account. Mocht je gekozen hebben voor optie 4 (gratis introduce), laat ons dan zsm de namen van deze personen even weten zodat we er een 2 maanden "after Corona" abonnement voor hun in kunnen gaan zetten. En natuurlijk ook jullie enorm bedankt voor het maken van deze keuzes.